Team coaching

Versterk resultaat en slagkracht van je team

Team coaching gaat in eerste instantie over het versterken van samenwerkingscompetenties binnen het team waardoor het team optimaal functioneert en sterke resultaten neerzet. De neuzen in dezelfde richting zetten.

Daarbij zijn vele aspecten van invloed: de positie en impact van de leidinggevende op het team, de verhoudingen binnen het team, de ontwikkelingsfase van het team, ondersteuning van het team door de organisatie, duidelijkheid omtrent missie van het team, doelstellingen en verantwoordelijkheden.

Bij aanvang van een teamcoaching traject gaan we dan ook eerst duidelijke doelstellingen bepalen van het coaching traject tijdens het intake gesprek met de manager van het team. Waar staat het team nu en waar wil je met je team naartoe?

Als teamcoach gaan we vooral zichtbaar en bespreekbaar maken waar de sterkten en de valkuilen of ‘blinde vlekken’ van het team zijn. Hiertoe zetten we teamcoaching technieken in, verbindende communicatie en het Neethling Brain Instruments groepsbreinprofiel.

Winst

  • Heldere doelstellingen en meetlat
  • Duidelijke roles, responsibilities
  • Inzetten van diversiteit
  • Versterkt vertrouwen, sociaal netwerk
  • effectievere communicatie, samenwerking
  • FUN