Executive coaching

Positie innemen

Als manager van een team, heeft jouw leiderschapsstijl en communicatie binnen en buiten het team een heel grote impact op het functioneren en de resultaten van het team.

Tijdens een coaching traject, gaan we in individuele sessies en team sessies in kaart brengen hoe je als manager je eigen sterkten kan inzetten, wat je valkuilen of blinde vlekken zijn en hoe je je aanpak kan optimaliseren om het beste uit je team te halen.

Ook bij verandering in een team of organisatie heb je als manager een heel belangrijke rol en voorbeeldfunctie. Je bent mee verantwoordelijk voor het inspireren van je medewerkers om mee te gaan in de verandering. Dit vraagt ook om zelf op een gezonde manier te kunnen omgaan met de extra druk die dat met zich meebrengt.

De doelstelling en thema’s van het coaching traject wordt bepaald in overeenstemming met de manager en zijn leidinggevende. Enkele mogelijke thema’s:

 • Leading for change
 • Input versus output management
 • Sales Management
 • Assertieve en Betrokken communicatie
 • Geven en ontvangen van feedback: Appreciatie en corrigerende feedback
 • Omgaan met weerstand en emotie: Empathie en Conflicthantering
 • Fysieke, mentale veerkracht versterken: Personal Energy Management
 • Inzicht in impact breinprofiel op leiderschapsstijl en communicatie

Winst

 • Duidelijkheid en groei in rol als leidinggevende
 • Goed functioneren in stress situaties
 • Effectief aansturen van je team
 • Betere team resultaten
 • Inzicht in eigen leiderschaps- en communicatie stijl

Praktisch

We voorzien een coaching traject dat bestaat uit een individueel intake gesprek en 5 individuele coaching sessies van circa 1,5 u.