Hartcoherentie Coach opleiding met Louis Van Nieuland

4-Daagse Opleiding Tot Hartcoherentie Coach

Leer mensen begeleiden om beter met stress om te gaan met behulp van hartcoherentie

Wat is hartcoherentie?

Hartcoherentie is een wetenschappelijk onderbouwde methode om persoonlijke stress te reduceren. Het is een eenvoudige efficiënte techniek die weinig tijd vraagt voor beoefening.

De techniek brengt het hart in een harmonieuze werking met de rest van het lichaam. In deze status zal het hart optimale signalen geven aan het brein waardoor de werking van het emotioneel en verstandelijk brein in evenwicht komt. Vanuit deze hart-brein connectie en het brein-evenwicht zal de beoefenaar een innerlijke rust ervaren en stress reduceren. Bij consequente beoefening zal de perceptie op de situatie spontaan veranderen in positieve zin.

Deze specifieke ademtechniek brengt het hart in een bijzondere status, nl. de “veilige modus”. In die veilige modus zal het hart harmonisch samenwerken met de rest van het lichaam zodanig dat bloeddrukregeling, zuurstofvoorziening en hormoonwerking optimaal functioneren. Daarenboven geeft het hart meer signalen naar het brein dan omgekeerd. In veilige modus zal het hart deze harmonische status via de zenuwbanen doorsturen naar het brein waardoor het angstcentrum gedempt wordt in zijn werking en de drie breinen (reflex-, emotioneel- en verstandbrein) in balans functioneren. Dit geeft een innerlijk evenwicht, een kwalitatief rust-recup-moment voor lichaam en geest en werkt stressreducerend.

Programma

Dag 1

 • Een aparte kijk naar het fenomeen “stress”: perceptie en neuroceptie.
 • De werking van het zenuwstelsel in kader van stress, recuperatie en veiligheid.
 • Invloed van hormonen, bijnierfunctie en cortisol.
 • Het oersysteem in actie!
 • De drie breinen.
 • Hoe het complex stressmechanisme uitleggen aan een cliënt: het dijkeffect? (Psycho-educatie: (h)erkennen – inzicht- dan helen).
 • Impact van hartcoherentie: een weg naar innerlijke veiligheid.
 • Ademhaling: anatomie en fysiologie, ademhalingsoefeningen, instellen van adembegeleiders, coaching bij ademtraining.
 • Invloed op het zenuwstelsel.  Hoe breng ik dat aan in een coaching traject?

Dag 2

 • Het hart: anatomie en fysiologie, hart –brein connectie, hartritmevariabiliteit (HRV), kringlopen tussen hart en brein.
 • Resonantie, ritmes in het lichaam.
 • Biofeedback: wat is bio-feedback?  Cardio-biofeedback, HRV-analyse, het spectrum, het poin-caré diagram, het histogram.
 • Het gas- rem model: inzicht verwerven in biofeedback analyse in de praktijksetting.

Opdracht:   Onder het moto: wat je vraagt aan je cliënt doe je zelf in de opleiding.  
Ademhalingsoefening 3 x3 min/dag gedurende 14 dagen.

Dag 3

 • Reflectie: delen van ervaring en vraagstelling.  Waar ben je tegen aangelopen tijdens de opdracht?  Hoe hierop reageren in een praktijksetting?
 • Bepalen van kernaspecten van sessie 1 en 2.
 • Een hartcoherentiecoach is een inspirator en motivator.
 • Monitoring ademhaling en HRV meting in de praktijk: hoe werken met de biofeedbacksoftware Emwave Pro?
 • Bepalen van de resonantiefrequentie m.b.v. bio-feedback.: een demo.

Opdracht: sessie 3 en 4 lezen en begrijpen m.b.v. het boek “Blijven Ademen”.
Herlezen en begrijpen van de leerstof.

Dag 4 Practicum (na ongeveer 4 weken)

 • Reflectie ervaringen – vraagstelling
 • Bepaling kernaspecten van sessie 3 & 4.
 • Het bepalen van de HRV en resonantiefrequentie bij een medestudent: oefenen met biofeedback software.  Tijdens de cursus zijn er notebooks met biofeedback-software voorhanden om te oefenen.
 • Voorstelling diverse hard-en software bio-feedbackapparatuur.
 • Info over het Nerva-netwerk, visie, samenwerking en delen van kennis.
  De cursus wordt op een zodanige  wijze gedoceerd, dat de niet medisch- of paramedisch geschoolde deelnemer gemakkelijk de wetenschappelijke achtergrond van hartcoherentie kan begrijpen.

Doelgroep:

Paramedici, medici, gezondheidswerkers, therapeuten, psychologen, psychotherapeuten, coaches, leidinggevenden, HRM-managers, docenten en leerkrachten. Indien uw profiel niet voorkomt in deze lijst, kan u een motivatiebrief schrijven naar louvanie@hotmail.com. De trainer zal dan oordelen of deze cursus voor u geschikt is of advies geven voor een andere opleiding.

Docent:

Louis Van Nieuland is de oprichter van praktijk Louvanie.

Naast zijn para-medische opleiding en ruime leidinggevende ervaring binnen de non-profit sector is hij een enthousiaste coach-trainer –docent. Zijn kennis van stressmanagement, bemiddeling, conflicthantering en vooral het onbevooroordeeld actief luisteren, vormen de hoekstenen van de praktijk.
De Louvanie-praktijk bestaat nu 10 jaar en sinds 2012 biedt hij ook een consultatie hartcoherentie aan in AZ Rivierenland Klein Brabant. Uit deze samenwerking met artsen en paramedici ontstaat uiteindelijk het stressmanagementcentrum Revida.
Door het doceren van hartcoherentie aan professionals creëert hij een kwalitatief netwerk van hartcoherentie-coaches in Vlaanderen (zie www.nerva.coach )

Prijs:

De opleiding kost 1375 euro exclusief BTW.
Gezien de grondige hervorming van de KMO portefeuille subsidie, komt deze opleiding niet langer in aanmerking voor KMO portefeuille subsidie.   Meer info hierover vind je op Kmo-portefeuille | Agentschap Innoveren en Ondernemen (vlaio.be)

Inbegrepen in de prijs:

 • Koffie, thee, water, vers fruit, lichte lunch en versnaperingen.
 • Het boek “Blijven Ademen” en het biofeedbacksoftware pakket Emwave Pro Multi User ((marktwaarde van 319 €), bruikbaar in je praktijk.
 • USB stick met nuttige informatie en een “praktijkset”.   Deze praktijkset bestaat uit een Power Point voorstelling om een hartcoherentiecoach training te geven aan je cliënt.  De stick bevat ,naast sjablonen van formulieren, ook een wetenschappelijke vragenlijst om metingen uit te voeren.   Met deze “praktijkset” + Emwave Pro heeft de deelnemer een goede basis om een praktijk in hartcoherentie te starten.
 • Er wordt een genummerd certificaat uitgereikt dat aangeeft dat je hartcoherentie kan coachen in een 1/1 situatie.

Timing

​Deze 4-daagse opleiding gaat door op volgende dagen in 2025:

 • 15-16, 22 maart, 24 april
 • 18-19 oktober, 8 november, 11 december

Steeds van 9u30 tot 16u30.

Locatie

Unieke locatie in oase van rust.
De Kluizerij Affligem: https://www.dekluizerij.be

Inschrijven

De deelnemer engageert zich voor deelname aan de volledige training.
Deelname is vrijwillig en op eigen verantwoordelijkheid.
Beperkt aantal inschrijvingen!

Annulatie

Annulatie  door de klant:
De klant kan ten allen tijde het contract tijdelijk of geheel verbreken.
De annulatiekosten bedragen, afhankelijk van de datum van de annulatie :
tot 30 dagen voor de activiteit 35 % van de totale som
minder dan 30 dagen voor de activiteit : 50 % van de totale som
minder dan 15 dagen voor de activiteit : de volledige som.
In afwijking van het bovenstaande wordt steeds een minimum van 100 euro excl. BTW aangerekend.

Annulatie door Prime Performance  :
De organisatie behoudt het recht om in geval van te weinig inschrijvingen de opleiding te annuleren of om via samenspraak met de klant de opleiding te wijzigen of passende alternatieven aan te bieden.
Bij volledige annulatie door Prime Performance krijgt de klant het eventueel reeds betaald voorschot of de volledige som integraal terugbetaald.  Bij een gewijzigde activiteit of  passend alternatief wordt de normale prijs aangerekend.  De klant heeft echter onder geen beding recht op een schadevergoeding.​

Intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele aard met betrekking tot van Prime Performance afkomstige of door hem gebruikte of ontworpen werkwijzen, onderzoeksmethoden, rapporten etc. zijn en blijven, zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van Prime Performance, een en ander ongeacht het aandeel van de klant zelf of ingeschakelde derde(n) in de totstandkoming van de hierboven bedoelde programma’s, ontwerpen, werkwijzen etc.
Uitoefening van deze rechten is zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht uitsluitend en uitdrukkelijke aan Prime Performance voorbehouden.

Praktische informatie

Schrijf me in!