Opleiding Hartcoherentie voor organisaties en groepen

Enkel voor wie de opleiding tot Hartcoherentie Coach heeft gevolgd bij Louis Van Nieuland en minstens een jaar ervaring heeft met het inzetten van hartcoherentie in een 1 op 1 context.

Programma 

Ontvangst 9u  Aanvang programma 9u30  Einde voorzien om 16u30

 • De wet op psycho-sociaal risico op het werk.
  • Hoe een risico analyse opstellen?
  • De 5 “A”-s
  • Wet re-integratie op het werk 2017
 • Aanpak van training
  • Voorstelling van de training
  • Intro bij de CEO, HRM of directie
  • Duidelijke afspraken
  • Promotie binnen het bedrijf/ de organisatie
  • Aanbod
   • 2 x halve dag training
   • 4 stappenplan voor groepen
   • HCH consult in het bedrijf/de organisatie
   • HCH teachers
 • Opbouw presentatie van de training voor groepen
 • Werken met de 4 DKL vragenlijst
 • Werken met Biofeedback
  • Blended Learning
 • Rapportage
 • Vraagstelling
 • Presentation skills toegepast op de hartcoherentie training.

Docenten:

Louis Van Nieuland is de oprichter van praktijk Louvanie.

Naast zijn para-medische opleiding en ruime leidinggevende ervaring binnen de non-profit sector is hij een enthousiaste coach-trainer –docent. Zijn kennis van stressmanagement, bemiddeling, conflicthantering en vooral het onbevooroordeeld actief luisteren, vormen de hoekstenen van de praktijk.
De Louvanie-praktijk bestaat nu 10 jaar en sinds 2012 biedt hij ook een consultatie hartcoherentie aan in AZ Rivierenland Klein Brabant. Uit deze samenwerking met artsen en paramedici ontstaat uiteindelijk het stressmanagementcentrum Revida.
Door het doceren van hartcoherentie aan professionals creëert hij een kwalitatief netwerk van hartcoherentie-coaches in Vlaanderen (zie www.nerva.coach )

Mieke Buysrogge is mede zaakvoerder van Prime Performance

Als coach en consultant combineert ze haar achtergrond in business, sales en marketing met haar passie om het volledige potentieel in mensen en teams naar boven te krijgen. Meer dan 10 jaar zet ze daarbij hartcoherentie in, zowel in individuele- als groepstrajecten. Ze maakt ook deel uit van het team van het stress managementcentrum Revida, als hartcoherentie- en loopbaancoach. Tevens begeleidt ze binnen organisaties teams in transitie en zet daarbij een systemische bril op.

Prijs:

De opleiding kost 325 euro exclusief btw.

Als Nerva coach heb je 10% korting

Vanaf 1 januari 2023 wijzigt de subsidieregeling voor KMO portefeuille en komt deze opleiding niet langer in aanmerking. Meer info hierover vind je op Kmo-portefeuille | Agentschap Innoveren en Ondernemen (vlaio.be)

Inbegrepen in de prijs:

 • Koffie, thee, water, lichte lunch en versnaperingen.
 • USB stick met nuttige informatie

Locatie

Unieke locatie in oase van rust.
Meeting Oase: Buizerdlaan 20, 2880 Branst. : Meeting Oase (meeting-oase.be)

Inschrijven
De deelnemer engageert zich voor deelname aan de volledige training.
Deelname is vrijwillig en op eigen verantwoordelijkheid.
Beperkt aantal inschrijvingen!

Annulatie
Annulatie door de klant:
De klant kan ten allen tijde het contract tijdelijk of geheel verbreken.
De annulatiekosten bedragen, afhankelijk van de datum van de annulatie :
tot 30 dagen voor de activiteit 35 % van de totale som
minder dan 30 dagen voor de activiteit : 50 % van de totale som
minder dan 15 dagen voor de activiteit : de volledige som.
In afwijking van het bovenstaande wordt steeds een minimum van 100 euro excl. BTW aangerekend.

Annulatie door Prime Performance :
De organisatie behoudt het recht om in geval van te weinig inschrijvingen de opleiding te annuleren of om via samenspraak met de klant de opleiding te wijzigen of passende alternatieven aan te bieden.
Bij volledige annulatie door Prime Performance krijgt de klant het eventueel reeds betaald voorschot of de volledige som integraal terugbetaald. Bij een gewijzigde activiteit of passend alternatief wordt de normale prijs aangerekend. De klant heeft echter onder geen beding recht op een schadevergoeding.​

Intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele aard met betrekking tot van Prime Performance afkomstige of door hem gebruikte of ontworpen werkwijzen, onderzoeksmethoden, rapporten etc. zijn en blijven, zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van Prime Performance, een en ander ongeacht het aandeel van de klant zelf of ingeschakelde derde(n) in de totstandkoming van de hierboven bedoelde programma’s, ontwerpen, werkwijzen etc.
Uitoefening van deze rechten is zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht uitsluitend en uitdrukkelijke aan Prime Performance voorbehouden.

Praktische informatie

Schrijf me in!